Η ρωσική βασίλισσα ομορφιάς είναι έγκυος με τον βασιλιά του πρώτου παιδιού της Μαλαισίας, αφού ξαφνικά παραιτήθηκε από το θρόνο

Η ρωσική βασίλισσα ομορφιάς είναι έγκυος με τον βασιλιά του πρώτου παιδιού της Μαλαισίας, αφού ξαφνικά παραιτήθηκε από το θρόνο
η ρώσικη βασίλισσα ομορφιάς είναι έγκυος με τον βασιλιά του πρώτου παιδιού της Μαλαισίας αφού ξαφνικά παραιτήθηκε από το θρόνο